Air kotor resize

Projek pembangunan sumber air tidak tercapai

Teknologi pembentungan

PETALING JAYA: Pencapaian prestasi penyiapan projek fizikal untuk sumber air, bekalan air terawat dan kualiti air tidak mencapai objektif pembinaan. Menurut Laporan Ketua Audit Negara 2/2024, keadaan tersebut terjadi ekoran penemuan lewat daripada tempoh jadual asal seperti ditetapkan. Antara penemuan audit lain adalah pengurusan punca pencemaran tidak mencapai sasaran seperti ditetapkan dan pengurangan air tidak… … Read more

The post Projek pembangunan sumber air tidak tercapai appeared first on Utusan Malaysia.