Sistem Pengurusan Kesihatan & Keselamatan Pekerjaan – OHSMS

Sistem pengurusan Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan (OHS MS) menyediakan rangka kerja untuk meningkatkan prestasi keselamatan, dengan menguruskan dan mengurangkan risiko yang berkaitan dengan kesihatan dan keselamatan di tempat kerja, serta memanfaatkan sepenuhnya pengurusan kesihatan dan keselamatan yang berkesan. Standard ini bertujuan untuk mencegah kecederaan berkaitan pekerjaan dan apa-apa yang menjejaskan kesihatan pekerja sekaligus meningkatkan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja secara proaktif.

HSE Click · October 12, 2023

Menurut laman NIOSH, OHS MS membolehkan organisasi menerapkan sistem pengurusan yang boleh membantu mereka menguruskan risiko, dan meningkatkan prestasi OHS melalui pembangunan dan pelaksanaan dasar dan objektif yang berkesan.

Pendekatan OHS MS adalah berdasarkan konsep Plan-Do-Check-Act (PDCA) yang berfokus untuk mencapai peningkatan berterusan. Elemen-elemen yang terlibat boleh dihuraikan seperti berikut:

 • Rancang (Plan): tentukan dan nilai risiko OHS, peluang OHS, risiko dan peluang lain, tetapkan objektif dan proses OHS yang diperlukan bagi membuahkan hasil sesuai dengan dasar OHS organisasi;
 • Lakukan (Do): laksanakan proses seperti yang dirancang;
 • Periksa (Check): pantau dan ukur aktiviti dan proses berkenaan polisi dan objektif OHS, dan laporkan hasilnya;
 • Bertindak (Act): gambil tindakan dengan meningkatkan prestasi OHS untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Tahap terperinchi, kerumitan, dan setakat mana maklumat yang didokumentasikan dan sumber daya yang diperlukan untuk memastikan kejayaan MS dalam organisasi akan bergantung pada pelbagai faktor, termasuk:

 • demografi organisasi – misalnya jumlah pekerja, ukuran, geografi, budaya, undang-undang dan keperluan lain;
 • skop sistem pengurusan OHS organisasi;
 • sifat aktiviti organisasi dan risiko OHS yang berkaitan.

Di akhir kursus, peserta akan dapat:

 • Pengurangan insiden di tempat kerja
 • Mengurangkan ketidakhadiran pekerja dan kakitangan berhenti, sekaligus menyumbang kepada peningkatan produktiviti
 • Mengurangkan kos premium insurans
 • Mewujudkan budaya kesihatan dan keselamatan, di mana pekerja digalakkan untuk mengambil peranan aktif dalam OHS
 • Memperkukuh komitmen pucuk pimpinan untuk meningkatkan prestasi OHS secara proaktif
 • Keupayaan untuk memenuhi keperluan undang-undang dan peraturan
 • Meningkatkan reputasi organisasi
 • Meningkatkan moral kakitangan, yang menyebabkan peningkatan produktiviti

Kandungan Kursus Sistem Pengurusan Kesihatan & Keselamatan Pekerjaan

Ucapan Aluan oleh Pengarah UKKP USM. Durasi 4m 22s

 • Ucapan Kesyukuran Perlaksanaan program latihan berdasarkan Training Needs Analysis, TNA
 • Pembelajaran berterusan melalui Portal Latihan HSEClick

Hari 1: Sesi Pagi Bahagian 1 (9.00am – 10.30am). Durasi 1j 4m 41s

 • Ucapan pendahuluan
 • Sesi Ice breaking, peserta mengenalkan diri

Hari 1: Sesi Pagi Bahagian 2 (10.45am – 1.00pm). Durasi 1j 10m 17s

 • Sambungan sesi Ice breaking, mengenalkan diri
 • Penerangan berkaitan program latihan
 • Pendahuluan Occupational Safety & Health Management System, OSHMS
 • Latihan Dalam Kumpulan – Perbincangan

Hari 1: Sesi Petang Bahagian 1 (2.00pm – 3.30pm). Durasi 1j 39m 7s

 • Latihan Dalam Kumpulan – Pembentangan

Hari 1: Sesi Petang Bahagian 2 (3.45pm – 5.30pm). Durasi 1j 23m 38s

 • Latihan Dalam Kumpulan – Pembentangan
 • Tamat Hari Pertama

Day 2: Morning Session Part 1 (9.00am – 10.30am). Durasi 1j 18m 30s

 • Physical Ergonomics
 • Cognitive Ergonomics
 • Organizational Ergonomics

Day 2: Morning Session Part 2 (10.45am – 1.00pm). Durasi 49m 24s

 • Physical Ergonomics
 • Cognitive Ergonomics
 • Organizational Ergonomics

Day 2: Afternoon Session Part 1 (2.00pm – 3.30pm). Durasi 29m 40s

 • Physical Ergonomics
 • Cognitive Ergonomics
 • Organizational Ergonomics

Day 2: Afternoon Session Part 2 (3.45pm – 5.30pm)

 • Physical Ergonomics
 • Cognitive Ergonomics
 • Organizational Ergonomics

Average Review Score:
★★★★★

You must log in and have started this course to submit a review.

About Instructor

HSE Click

1 Course

+9 enrolled
Not Enrolled
This course is currently closed

Course Includes

 • 5 Lessons
 • 9 Contents