Latest News

 1. Pemakluman Penutupan Portal EKMC & eMUSEUM Jabatan Alam Sekitar Bermula 29 Julai 2024, Jam 11.59 Malam
  Published on 24-07-23 By hilmanarif
 2. Projek Penanaman Kelapa Sawit, Kelapa dan Buah-Buahan Seluas 2228.676 Hektar Di PT 100140, PT 100141, PT 100142, PT 100143 Dan PT 100144 Di Mukim Pakoh, Kuala Nerus, Terengganu.
  Published on 24-07-15 By hilmanarif
 3. Bengkel Pengurusan Buangan Terjadual Melalui Electronic Scheduled Waste Information System (eSWIS) dan Pengenalan Bagi Sistem myPremis anjuran Jabatan Alam Sekitar Negeri Sembilan bersama Kelab Rekreasi Jabatan Alam Sekitar Negeri Sembilan
  Published on 24-06-12 By hilmanarif
 4. Cadangan Tapak Pelupusan Selamat untuk Enapcemar Perindustrian dan Abu Dandang di Loji OCIM di Taman Perindustrian Samalaju, Bahagian Bintulu, Sarawak
  Published on 24-06-06 By hilmanarif
 5. Seminar Pematuhan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974: Kawalan Pencemaran Dan Pemulihan Tanah Di Negeri Selangor
  Published on 24-05-31 By hilmanarif
 6. THE PROPOSED OIL PALM PLANTATION DEVELOPMENT ON 8,094.43 HECTARES (20,000 ACRES) LAND ON LOT 16393 – LOT 16397 AND LOT 16406 – LOT 16410 IN MUKIM TEMBELING, DISTRICT OF JERANTUT, PAHANG DARUL MAKMUR
  Published on 24-05-08 By hilmanarif
 7. Pemberitahuan Pameran Awam Bagi Laporan Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling, Environmental Impact Assessment (EIA) bagi Cadangan Projek Pembangunan Kedah Aerotropolis Di Mukim Sidam Kiri, Kuala Muda, Kedah Darul Aman
  Published on 24-04-29 By hilmanarif
 8. Pelupusan Dua (2) Buah Kenderaan Jabatan Milik Jabatan Alam Sekitar Putrajaya
  Published on 24-03-22 By hilmanarif
 9. Kempen Pengumpulan dan Pengendalian E-Waste Yang Sempurna di Sarawak
  Published on 24-03-15 By hilmanarif
 10. LAPORAN PENILAIAN KESAN KEPADA ALAM SEKELILING (EIA) “PROPOSED BAYAN LEPAS LIGHT RAIL TRANSIT (LRT) SEGMENT 5 (ISLAND A)” UNTUK TETUAN SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG
  Published on 24-03-05 By hilmanarif