Eia new

Cadangan Tapak Pelupusan Selamat untuk Enapcemar Perindustrian dan Abu Dandang di Loji OCIM di Taman Perindustrian Samalaju, Bahagian Bintulu, Sarawak

JABATAN ALAM SEKITAR

PEMBERITAHUAN AWAM PAMERAN LAPORAN EIA

Dimaklumkan bahawa Jabatan Alam Sekitar (JAS) Malaysia sedang menilai Laporan Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling (EIA) bagi

Cadangan Tapak Pelupusan Selamat untuk Enapcemar Perindustrian dan Abu Dandang di Loji OCIM di Taman Perindustrian Samalaju, Bahagian Bintulu, Sarawak

Orang awam adalah dijemput untuk memberi ulasan dengan mengemukakan maklum balas berdasarkan penelitian berkaitan Laporan EIA tersebut dalam tempoh pameran yang telah ditetapkan.

Laporan EIA ini akan dipamerkan dalam tempoh 05 Jun 2024 hingga 04 Julai 2024 dan ulasan awam sehingga 18 Julai 2024.

Laporan EIA ini turut dipamerkan di pusat pameran awam terpilih atau boleh dirujuk seperti butiran dibawah:

Keterangan lanjut;
Urusetia EIA, Bahagian Penilaian
Jabatan Alam Sekitar Malaysia
Tel: 03-88712000
Faks: 03-8891045

Ulasan awam new