Lapeia

LAPORAN PENILAIAN KESAN KEPADA ALAM SEKELILING (EIA) BAGI PROPOSED NEW LAWAS AIRPORT AT SUNDAR, LAWAS, LIMBANG DIVISION, SARAWAK

JABATAN ALAM SEKITAR

PEMBERITAHUAN AWAM PAMERAN LAPORAN EIA

Pemberitahuan Pameran Awam Bagi Laporan Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling (EIA)

Dimaklumkan bahawa Jabatan Alam Sekitar (JAS) Malaysia sedang menilai Laporan Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling (EIA) bagi

PROPOSED NEW LAWAS AIRPORT AT SUNDAR, LAWAS, LIMBANG DIVISION, SARAWAK.

Laporan EIA ini akan dipamerkan dalam tempoh 28 Disember 2023 hingga 26 Januari 2024 dan ulasan awam sehingga 10 Februari 2024. Laporan EIA ini turut dipamerkan di pusat pameran awam terpilih atau boleh dirujuk seperti butiran dibawah:

Keterangan lanjut;
Urusetia EIA, Bahagian Penilaian
Jabatan Alam Sekitar Malaysia
Tel: 03-88712000
Faks: 03-8891045

E-mail: eiapenilaian@doe.gov.my

Ulasan awam