Hr eia public comment qr page 0001

Laporan Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling (EIA) bagi Proposed Process Oil & Wax Emulsion Manufacturing Plant (Combined Production of 164,000 Tonnes per Annum) on Plot C1, C2, Lumut Port Industrial Park, Kampung Acheh, 32200 Lumut, Perak Darul Ridzuan

JABATAN ALAM SEKITAR

JABATAN ALAM SEKITAR
Pemberitahuan Pameran Awam Bagi Laporan Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling, Environmental Impact Assessment (EIA)
Dimakluman bahawa Jabatan Alam Sekitar (JAS) Malaysia sedang menilai;
Laporan Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling (EIA) bagi Proposed Process Oil & Wax Emulsion Manufacturing Plant (Combined Production of 164,000 Tonnes per Annum) on Plot C1, C2, Lumut Port Industrial Park, Kampung Acheh, 32200 Lumut, Perak Darul Ridzuan.

Orang awam adalah dijemput untuk memberi ulasan dengan mengemukakan maklumbalas berdasarkan penelitian berkaitan Laporan EIA tersebut dalam tempoh pameran yang telah ditetapkan.
Laporan EIA ini akan dipamerkan dalam tempoh 27 Mac 2023 hingga 25 April 2023 dan ulasan awam sehingga 10 Mei 2023.

Sila rujuk url di bawah; (QR code boleh dirujuk didalam galeri gambar)

Keterangan lanjut;
Urusetia EIA, Bahagian Penilaian
Jabatan Alam Sekitar Malaysia
Tel: 03-88712000
Faks: 03-8891045

E-mail: eiapenilaian@doe.gov.my

H&r eia report qr_page-0001