Qr ulasan awam page 0001

Laporan Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling (EIA) bagi Proposed Semichemical Pulp Plant On Pt33743, Pt33744, Pt33745, Pt33746 And Pt33747, Coated Duplex Board Plant On Pt46458, Wastewater Treatment Plant And Water Treatment Plant On Pt48313 And Pt48314, And One Multifuel Boiler On Pt41097 In Mahkota Industrial Park And A River Water Intake Station Near Pt23941, Mukim Tanjung Dua Belas, Daerah Kuala Langat, Selangor Darul Ehsan For Best Eternity Recycle Technology Sdn Bhd

JABATAN ALAM SEKITAR

JABATAN ALAM SEKITAR
Pemberitahuan Pameran Awam Bagi Laporan Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling, Environmental Impact Assessment (EIA)
Dimakluman bahawa Jabatan Alam Sekitar (JAS) Malaysia sedang menilai;
Laporan Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling (EIA) Bagi
PROPOSED SEMICHEMICAL PULP PLANT ON PT33743, PT33744, PT33745, PT33746 AND PT33747, COATED DUPLEX BOARD PLANT ON PT46458, WASTEWATER TREATMENT PLANT AND WATER TREATMENT PLANT ON PT48313 AND PT48314, AND ONE MULTIFUEL BOILER ON PT41097 IN MAHKOTA INDUSTRIAL PARK AND A RIVER WATER INTAKE STATION NEAR PT23941, MUKIM TANJUNG DUA BELAS, DAERAH KUALA LANGAT, SELANGOR DARUL EHSAN FOR BEST ETERNITY RECYCLE TECHNOLOGY SDN BHD

Orang awam adalah dijemput untuk memberi ulasan dengan mengemukakan maklumbalas berdasarkan penelitian berkaitan Laporan EIA tersebut dalam tempoh pameran yang telah ditetapkan.
Laporan EIA ini akan dipamerkan dalam tempoh 15 Mac 2023 hingga 13 April 2023 dan ulasan awam sehingga 28 April 2023.

Sila rujuk url di bawah; (QR code boleh dirujuk didalam galeri gambar)


Laporan EIA


Borang Ulasan Awam

Keterangan lanjut;Urusetia EIA, Bahagian PenilaianJabatan Alam Sekitar MalaysiaTel: 03-88712000Faks: 03-8891045

E-mail: eiapenilaian@doe.gov.my

Qr code ringkasan eksekutif_page-0001