Leia

LAPORAN PENILAIAN KESAN KEPADA ALAM SEKELILING (EIA) for “MEMBINA JALAN BARU DARI POS TENAU, DAERAH MUALLIM, PERAK KE POS LABU/SENDERUT, DAERAH KUALA LIPIS, PAHANG (REKA DAN BINA)”

JABATAN ALAM SEKITAR

PEMBERITAHUAN AWAM PAMERAN LAPORAN EIA

Pemberitahuan Pameran Awam Bagi Laporan Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling (EIA)

Dimaklumkan bahawa Jabatan Alam Sekitar (JAS) Malaysia sedang menilai Laporan Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling (EIA) bagi

“MEMBINA JALAN BARU DARI POS TENAU, DAERAH MUALLIM, PERAK KE POS LABU/SENDERUT, DAERAH KUALA LIPIS, PAHANG (REKA DAN BINA)”

Orang awam adalah dijemput untuk memberi ulasan dengan mengemukakan maklum balas berdasarkan penelitian berkaitan Laporan EIA tersebut dalam tempoh pameran yang telah ditetapkan.

Laporan EIA ini akan dipamerkan dalam tempoh 22 Januari 2024 hingga 22 Februari 2024 dan ulasan awam sehingga 6 Mac 2024.

Laporan EIA ini turut dipamerkan di pusat pameran awam terpilih atau boleh dirujuk seperti butiran dibawah:

Keterangan lanjut;
Urusetia EIA, Bahagian Penilaian
Jabatan Alam Sekitar Malaysia
Tel: 03-88712000
Faks: 03-8891045

E-mail: eiapenilaian@doe.gov.my

Ua