Laporan Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling (Eia) Jadual Kedua Bagi Manganese Mining Operation On Pt 11202 Measuring An Area Of 40.48ha (100.0 Acres) At Mukim Relai, Daerah Chiku, Jajahan Gua Musang, Kelantan Darul Naim

JABATAN ALAM SEKITAR

JABATAN ALAM SEKITAR
Pemberitahuan Pameran Awam Bagi Laporan Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling, Environmental Impact Assessment (EIA)
Dimakluman bahawa Jabatan Alam Sekitar (JAS) Malaysia sedang menilai;
Laporan Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling (EIA) Bagi

LAPORAN PENILAIAN KESAN KEPADA ALAM SEKELILING (EIA) JADUAL KEDUA BAGI MANGANESE MINING OPERATION ON PT 11202 MEASURING AN AREA OF 40.48HA (100.0 ACRES) AT MUKIM RELAI, DAERAH CHIKU, JAJAHAN GUA MUSANG, KELANTAN DARUL NAIM.

Orang awam adalah dijemput untuk memberi ulasan dengan mengemukakan maklumbalas berdasarkan penelitian berkaitan Laporan EIA tersebut dalam tempoh pameran yang telah ditetapkan.
Laporan EIA ini akan dipamerkan dalam tempoh 19 April 2023 hingga 18 Mei 2023 dan ulasan awam sehingga 02 Jun 2023.

Sila rujuk url di bawah; (QR code boleh dirujuk didalam galeri gambar)

Keterangan lanjut;
Urusetia EIA, Bahagian Penilaian
Jabatan Alam Sekitar Malaysia
Tel: 03-88712000
Faks: 03-8891045

E-mail: eiapenilaian@doe.gov.my

EIA Report

Related Articles

Laporan Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling (EIA) bagi Proposed Semichemical Pulp Plant On Pt33743, Pt33744, Pt33745, Pt33746 And Pt33747, Coated Duplex Board Plant On Pt46458, Wastewater Treatment Plant And Water Treatment Plant On Pt48313 And Pt48314, And One Multifuel Boiler On Pt41097 In Mahkota Industrial Park And A River Water Intake Station Near Pt23941, Mukim Tanjung Dua Belas, Daerah Kuala Langat, Selangor Darul Ehsan For Best Eternity Recycle Technology Sdn Bhd

JABATAN ALAM SEKITAR JABATAN ALAM SEKITAR Pemberitahuan Pameran Awam Bagi Laporan Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling, Environmental Impact Assessment (EIA) Dimakluman bahawa Jabatan Alam Sekitar…

PROPOSED GOLD MINING (HEAP LEACH AND CARBON IN LEACH) ON ML 6/2019 LOT 12624 (134.7 HA), ML 7/2019 LOT 12625 (153.4 HA), ML 8/2019 LOT 12634 (153.8 HA) AND ML 9/2019 LOT 12635 (105.5 HA) WITH TOTAL AREA 547.40 HA, LOCALITY OF HUTAN SIMPAN KEKAL SOKOR TAKU, MUKIM SOKOR, DAERAH ULU KUSIAL, JAJAHAN TANAH MERAH, KELANTAN DARUL NAIM

JABATAN ALAM SEKITAR PEMBERITAHUAN AWAM PAMERAN LAPORAN EIA Pemberitahuan Pameran Awam Bagi Laporan Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling (EIA) Dimaklumkan bahawa Jabatan Alam Sekitar (JAS)…