Cropped jas logo 32x32 1

Notis Kepada Jururunding EIA Bil.1/2024 – Keperluan Mengemukakan Senarai Semak Dan Kelulusan Agensi Bersama Laporan EIA Bagi Aktiviti Perlombongan Pasir / Pasir Silika Di Pelantar Benua.