031123 dewanrakyat empangan new 1024x648 1

Parlimen: RUU Kualiti Alam Sekeliling (Pindaan) 2023 lulus

031123 dewanrakyat empangan new

KUALA LUMPUR: Individu disabitkan kesalahan berkaitan pencemaran bakal berdepan denda sehingga RM10 juta atau tempoh pemenjaraan lebih lama. Ia merupakan perkembangan terbaharu berbanding peruntukan sedia ada dalam Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 (Akta 127), selepas Dewan Rakyat meluluskan Rang Undang-Undang (RUU) Kualiti Alam Sekeliling (Pindaan) 2023 bagi meminda 28 seksyen dalam Akta 127. Menteri Sumber… … Read more

The post Parlimen: RUU Kualiti Alam Sekeliling (Pindaan) 2023 lulus appeared first on Utusan Malaysia.