Qr laporan eia

THE PROPOSED OIL PALM PLANTATION DEVELOPMENT ON 8,094.43 HECTARES (20,000 ACRES) LAND ON LOT 16393 – LOT 16397 AND LOT 16406 – LOT 16410 IN MUKIM TEMBELING, DISTRICT OF JERANTUT, PAHANG DARUL MAKMUR

JABATAN ALAM SEKITAR

PEMBERITAHUAN AWAM PAMERAN LAPORAN EIA

Pemberitahuan Pameran Awam Bagi Laporan Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling (EIA)

Dimaklumkan bahawa Jabatan Alam Sekitar (JAS) Malaysia sedang menilai Laporan Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling (EIA) bagi Cadangan Projek

“THE PROPOSED OIL PALM PLANTATION DEVELOPMENT ON 8,094.43 HECTARES (20,000 ACRES) LAND ON LOT 16393 – LOT 16397 AND LOT 16406 – LOT 16410 IN MUKIM TEMBELING, DISTRICT OF JERANTUT, PAHANG DARUL MAKMUR”

Orang awam adalah dijemput untuk memberi ulasan dengan mengemukakan maklum balas berdasarkan penelitian berkaitan Laporan EIA tersebut dalam tempoh pameran yang telah ditetapkan.

Laporan EIA ini akan dipamerkan dalam tempoh 7 Mei 2024 hingga 5 Jun 2024 dan ulasan awam sehingga 20 Jun 2024. Laporan

EIA ini turut dipamerkan di pusat pameran awam terpilih atau boleh dirujuk seperti butiran dibawah:

Keterangan lanjut;
Urusetia EIA, Bahagian Penilaian
Jabatan Alam Sekitar Malaysia
Tel: 03-88712000
Faks: 03-8891045

E-mail: eiapenilaian@doe.gov.my

Qr ulasan awam